Człowieka, a ptak. Jak bardzo się różnimy?

Obserwowanie przyrody jest zajęciem wielu ludzi na całym świecie już od niezliczonych czasów. To obserwowanie przenosi się na wiele dziedzin życia ludzkiego, dając większe i lepsze, a także słabsze i gorsze efekty. Jednym z wyników takich obserwacji jest horoskop ptasi, który określa zachowania typowe dla niektórych gatunków ptaków i zestawia je z typowymi zachowaniami ludzi.

 

Tak też w horoskopie tym mamy aż dziewięć ptaków, z których każdy prezentuje zupełnie inne cechy osobowości, inny rodzaj patrzenia na świat i inne podejście do codziennych obowiązków. Horoskop ptasi ku zaskoczeniu wielu osób jest bardzo dobrze opracowany i w ogromnej ilości przypadków doskonale sprawdza się z rzeczywistymi cechami charakteru danych osób. Warto więc sprawdzić, do którego ptaka jesteśmy najbardziej podobni, czy jest to jastrząb, jaskółka, puchacz, dzięcioł, łabędź, kruk, paw, szpak, czy też raczej orzeł. Z jakim ptakiem utożsamiany jest dzień i miesiąc naszych narodzin? Co możemy my osiągnąć dzięki szczególnym predyspozycjom, jakie posiadamy zarówno my, jak i konkretne ptaki? Jak wiele uda się nam osiągnąć?