EZD krokiem do sprawniejszego załatwiania spraw. Przechowywanie dokumentów – Elektroniczna Archiwizacja Dokumentów

Coraz więcej urzędów jest na etapie wprowadzania EZD czyli elektronicznego zarządzania dokumentacją. System ten ma na celu usprawnić proces zarządzania dokumentami, począwszy od prowadzenia czynności kancelaryjnych, po rejestrowanie i elektroniczne załatwianie spraw. Wiele firm i instytucji prowadzi dalej tradycyjny system. Podejmując decyzję o wdrożeniu EZD należy pamiętać, że powrót do wcześniejszego systemu jest niedopuszczalny, ze względu na wysokie koszty jego wprowadzenia. Administracja publiczna bardzo często korzysta w tym zakresie z dofinansowań unijnych.

 

Głównym celem tego systemu jest usprawnienie kontaktu pomiędzy urzędem a klientem. W systemie tym rejestrowane są przesyłki wpływające i wychodzące, dokonywana dekretacja pism a także prowadzona jest elektroniczna archiwizacja dokumentów. Przechowywanie dokumentów w tym systemie ogranicza ilość makulatury a także ułatwia szybkie odnajdywanie spraw i rozwiązywanie problemów. Zgubione dokumenty czy wnioski załatwiane miesiącami nie będą już zmorą petentów. System będzie informować o zbliżających się terminach i nie pozwoli nam przeoczyć żadnej sprawy.