Faktoring odwrócony, pełny oraz międzynarodowy

Wiele małych i średnich firm nie ma szansy na kredyt obrotowy. Faktoring pełny, podobnie jak kredyty obrotowe, ma zapewnić płynność finansową, jednak w przeciwieństwie do banków firmy faktoringowe stawiają mniejsze wymagania. W faktoringu zabezpieczeniem są należności finansowe kontrahentów. Faktorzy nie stosują również bankowego modelu analizowania zdolności kredytowej, interesuje ich jedynie konkretna transakcja. Takie finansowanie jest dużo bardziej elastyczne niż kredyt.

Faktoring odwrócony bez wątpienia wpływa w dużym stopniu na poprawienie płynności finansowej firmy. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorstwa o mniejszym kapitale obrotowym mogą współpracować z odbiorcami, którzy stawiają warunek odroczonego terminu płatności. Firmy faktoringowe używają systemów służących do obsługi i monitorowania należności. Dzięki temu mogą do pewnego stopnia odciążyć księgowość faktorantów. Dostępny jest szeroki zakres usług, w tym faktoring międzynarodowy. Trzeba jednak pamiętać, że istota faktoringu polega na zwiększeniu płynności finansowej i ograniczeniu ryzyka związanego z działalnością, a nie prowadzenie księgowości.