PWPS dba o zabezpieczenie dokumentów przed sfałszowaniem

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych dba o to, aby dokumenty były właściwie zabezpieczone przed fałszerstwem. Dokumenty są zabezpieczane według zagrożenia fałszerstwem. Największe ryzykiem fałszerstwa obarczone są dokumenty tj.: dowód osobisty, paszport, legitymacja służbowa np. policjanta, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, obligacje, bony lokacyjne, niektóre akcje, znaki akcyzy i karty kredytowe. W związku z ryzykiem wymagają najwyższego stopnia zabezpieczenia. Dokumenty obarczone największym ryzykiem fałszerstwa muszą posiadać znak wodny umiejscowiony wielotonalny, zabezpieczenia chemiczne, zabezpieczenia utajone, nitkę z dodatkowym zabezpieczeniem, papier z udziałem włókien sztucznych. Jeśli chodzi o techniki drukowania to stosuje się zabezpieczenia dokumentów przed fałszerstwem tj.: staloryt, offset, numerator, znak holograficzny zabezpieczony wklejony metodą hot-stampingu oraz tłoczenie folią zabezpieczoną refleksyjnie. Innymi rodzajami zabezpieczeń są: mikrodruk, system zabezpieczeń antykserycznych, dwustronne pasowanie rysunku oraz efekt kątowy.
Użycie chemicznego środka do papieru powoduje, że dokument trudno jest zniszczyć.

 

Autentyczność dokumentów można sprawdzić pod lupą, za pomocą promieniowania ultrafioletowego, testerami fosforescencji, testerami wyposażonymi w źródło wydzielające promieniowanie IR, testerami wyposażonymi w źródło świata padającego pod kątem ostrym (do badania autentyczności znaków wodnych), optyczne detektory ukrytych symboli i wiele innych. Nie trzeba badać wszystkich tych właściwości osobno, gdyż są urządzenia łączące w sobie większość testerów wykrywających fałszerstwa dokumentów.