Biometryczny podpis odręczny czy podpis elektroniczny?

Nowoczesne technologie spowodowały między innymi, że pojawiło się wiele nowych sposobów na podpisywanie dokumentów. W tym celu stosuje się różne rodzaje podpisów elektronicznych.

Podpis elektroniczny może mieć różne formy. Bezpieczny podpis tego typu opiera się na zabezpieczeniach kryptograficznych, które pozwalają na bezsprzeczne potwierdzenie jego autentyczności. Warto jednak zwrócić uwagę, że w wielu sytuacjach składamy także podpis odręczny na przykład na różnego rodzaju tabletach, którym między innymi potwierdzamy odbiór przesyłki. W polskim prawie brakuje precyzyjnych regulacji dotyczących takiej formy podpisu, jednak jest ona powszechnie stosowana i przyjmuje się, że jest ważna. Warto pamiętać, że także w takim przypadku mamy możliwość potwierdzenia jego autentyczności, ponieważ jest to biometryczny podpis odręczny. W chwili składania takiego podpisu urządzenie elektroniczne zbiera szereg danych, które dotyczą nie tylko kształtu podpisu, ale na przykład czasu jego wykonania oraz nacisku na powierzchnię. Dzięki takiemu rozwiązaniu sfałszowanie podpisu jest bardzo mało prawdopodobne.