Kody PKD – co i gdzie?

Co to są kody PKD?

O kodach PKD mówi się dość często. To pojęcie od dawna przewijające się w w mediach i w rozmowach, nie tylko wśród wlaścieli firm lub tych osób, które planują taką firmę założyć. PKD to, inaczej mówiąc, kody “Polskiej Klasyfikacji Działalności”, opracowane w ramach tak “Operacji 2007”, zaś do obiegu wprowadzone j dokładnie 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikację Działalności. Jednostką za to odpowiedzialną była Rada Ministrów.
Czym są kody PKD? To kody (od litery A do U, podzielone na tak zwane Sekcje) które klasyfikują branże gospodarcze i pomagają w ich usystematyzowaniu, przypisaniu im odpowiednich przepisów czy grup przepisów.

Gdzie sprawdzić kody PKD?

Kodów PKSD jest bardzo dużo i choć korzystamy z nich często, nie sposób je spamiętać Na szczęście każdy z nas ma dostęp do łatwego narzędzia jakim jest Wyszukiwarka Kodów PKD. To właśnie tu znajdziemy pkd kody – wpisując nazwę czy nazwę czy nawet jej część nazwy branży w odpowiednie pole. Jeśli zaś znany tylko koda a chcemy sprawdzić, jak branża jest mu przypisana = postępujemy podobnie.. Wynik ukazuje się prawie natychmiast.

Organizacja eventów – PKD

Pod działalność związaną z eventami pasuję następujące kody PKD

82.30.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
73.11.Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
93.29.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA